Przejdź do treści

Nazwy diagnoz

Każdy podejmuje decyzje dotyczące języka, którego używa, na podstawie tego, co o sobie wie, słów, których uczą nas rodzice, medycy lub inne osoby, a także na podstawie przekonań lub doświadczeń związanych ze stygmatyzacją. Fundacja Interakcja szanuje wybory dokonywane przez osoby ze zróżnicowanymi cechami płciowymi.

Jednocześnie dostrzegamy trudności w uzyskaniu wsparcia i dotarcia do osób z podobnymi doświadczeniami. O ile, w dobie internetu, jest to łatwiejsze niż kiedyś, utrudnieniem może być terminologia, z jaką się spotykamy, zwłaszcza w sferze medycznej. Poniżej zamieszczamy listę różnych typów zróżnicowanych cech płciowych lub diagnoz, które możecie znać, jednocześnie zaznaczając, że nie jest to pełna lista. 

Niedobór 5-alfa reduktazy (5-ARD)

Niedobór 17alfa hydroksylazy, 

Niedobór dehydrogenazy 17-beta-hydroksysteroidowej, (17B HSD3)

Zespół niewrażliwości na androgeny – całkowity (CAIS) lub częściowy (PAIS) (znane kiedyś jako zespół feminizujących jąder, zespół Goldberg-Maxwella, zespół Morissa, pseudohermafrodytyzm) 

Aphallia / agenezja prącia,

Wynicowanie pęcherza moczowego, wady stekowe, 

Przerost łechtaczki, 

Wrodzony przerost nadnerczy – WPN klasyczny oraz WPN nieklasyczny, 

Wnętrostwo (niezstąpienie jąder), 

Zespół Denysa-Drasha,  

Zespół Frasiera

Dysgenezja gonad XY, 

Dysgenzja gonad XX

Mieszana dysgenezja gonad, 

Częściowa dysgenezja gonad

Mozaicyzm, 

Spodziectwo, 

Zespół Jacobsa / XYY, 

Zespół Kallmanna, 

Zespół Klinefeltera, 

47XXY,

Hipoplazja komórek Leydiga, 

Micropenis, 

zespół Mayera-Rokitansky’ego-Küstera-Hausera (MRKH)

Aplazja / agenezja przewodów Mullera, 

Gonady o utkaniu mieszanym (46 XX) (znane niegdyś jako gonady obojnacze lub hermafrodytyzm prawdziwy) 

Jajnikowo-jądrowe ZRP

Persistent Mullerian Duct Syndrome – zespół przetrwałych struktur Müllerowskich 

Wiralizacja wywołana Progestynem

Zespół Swyera (czasami znany jako całkowita/czysta dysgenezja gonad), 

Testicular Regression Syndrome – zespół zaniku jąder

Testicular DSD 46, XX (czasami znany jako zespół De la Chapelle’a) – jądrowe ZRP z kariotypem 46XX

Zespół Turnera, 

Zespół potrójnego-X (XXX, czasem znany jako zespół super kobiety), 

Mozaicyzm XY / XO, 

Agenezja pochwy,

Chimeryzm 46XX/46XY, 

Zaburzenia biosyntezy AMH,

Zaburzenia receptora AMH,

Łożyskowo-płodowy ZRP (np. niedobór aromatazy)

Hipogonadyzm hipogonadotropowy

Hipogonadyzm hipergonadotropowy