Przejdź do treści

Sytuacja osób interpłciowych w Europie 2020

Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowała dziś rezultaty badania sytuacji osób LGBTI: https://fra.europa.eu/en/publication/2020/eu-lgbti-survey-results#TabPubFindingsQA1 

“Osoby interpłciowe są bardziej dyskryminowane niż jakakolwiek inna grupa LGBTI – prawie dwie trzecie (62%) była dyskryminowana w co najmniej jednej dziedzinie życia w roku poprzedzającym badanie.

Jedna na trzy osoby uważa zastraszanie i przemoc za główny problem osób interpłciowych, a nieco mniej niż 1 na 3 (29%) twierdzi, że głównym problemem jest to, że ludzie błędnie postrzegają interpłciowość jako chorobę.

Osoby interpłciowe są dwukrotnie bardziej narażone na przemoc fizyczną lub seksualną niż średnia w grupie LGBTI. Dwadzieścia dwa procent (22%) zgłasza takie ataki, w porównaniu z 12% gejów i 10% lesbijek.

Wiele osób interpłciowych podkreśla brak świadomej zgody na procedury medyczne, które przeszły. 62% twierdzi, że nie wyraziło w pełni świadomej zgody na zmianę swoich cech płciowych przed pierwszym zabiegiem chirurgicznym. Prawie połowa twierdzi, że nie udzieliło świadomej zgody na terapię hormonalną lub inne rodzaje zabiegów medycznych.

Sytuacja osób interpłciowych jest jeszcze bardziej skomplikowana, gdy mamy do czynienia z codzienną biurokracją. Wśród osób, które zarejestrowały swój stan cywilny lub płeć w dokumentach publicznych, 60% twierdzi, że musiało przedstawić nadmierną ilość dokumentów lub zaświadczeń lekarskich, a 40% twierdzi, że odmówiono im świadczenia lub byli wyśmiewani i nękani przez urzędników.”