Przejdź do treści

Prawo godzące w osoby interpłciowe i transpłciowe na Węgrzech

19go Maja 2020 roku węgierski parlament przegłosował tzw. Artykuł 33. Zgodnie z treścią przyjętej ustawy termin „płeć” w węgierskich dokumentach zostanie zastąpiony terminem „płeć przypisana w momencie narodzin na podstawie pierwotnych cech płciowych i chromosomów” i oznacza to brak możliwości dokonania w dorosłym życiu korekty płci i odpowiedniego dostosowania dokumentów do swojej tożsamości płciowej. Prawo to jest wymierzone nie tylko w dobrostan osób transpłciowych, ale i interpłciowych. Badania mówią, że około 5-10% osób interpłciowych rozwija tożsamość płciową, która nie pasuje do płci, w której były wychowywane. 

Nowe przepisy stanowią poważne naruszeniach praw człowieka i spowodują wiele przeszkód, na przykład podczas ubiegania się o pracę i innych oficjalnych procedur. Ponadto prawo narazi osoby transpłciowe i interpłciowe na dalszą dyskryminację oraz zachęca do nietolerancyjnego nastawienie do społeczności LGBTI na Węgrzech. Węgierscy aktywiści wystosowali petycję skierowaną do Komisji Europejskiej. Podpisz teraz petycję, aby wesprzeć osoby interpłciowe i transpłciowe na Węgrzech.