Przejdź do treści

34 kraje podpisały oświadczenie wzywające ONZ do ochrony praw osób interpłciowych.

Dzień wiedzy o interpłciowości

1go Października 2020 roku Austria wydała oświadczenie, w którym wezwała Radę Praw Człowieka ONZ do zajęcia się prawami osób interpłciowych. Oświadczenie poparły 34 kraje z całego świata. 

Oświadczenie dotyczyło wielu poważnych i powszechnych naruszeń praw człowieka i nadużyć, z którymi borykają się osoby interpłciowe. 

Przypomniano, że Deklaracja Wiedeńska wyjaśnia, że „każdy rodzi się równy i ma takie same prawa do życia i dobrobytu, edukacji i pracy, żyjąc niezależnie i aktywnie uczestnicząc we wszystkich aspektach życia społecznego”. Włączenie prawa do życia jest bardzo ważne, ponieważ w niektórych regionach świata nadal dochodzi do zabójstw dzieci interpłciowych.

Odniesiono się również do interwencji medycznych przeprowadzanych na interpłciowych dzieciach w wieku, w którym nie mogą one wyrazić dobrowolnej i w pełni świadomej zgody.

„W wielu krajach na całym świecie osoby interpłciowe poddawane są niepotrzebnym z medycznego punktu widzenia operacjom, terapiom hormonalnym i innym zabiegom, próbując zmienić swój wygląd tak, aby odpowiadał on oczekiwaniom społecznym dotyczącym ciał mężczyzn i kobiet bez ich pełnej i świadomej zgody”. Ponadto wiele osób interpłciowych nie ma pełnego dostępu do swojej dokumentacji medycznej.

Rada Praw Człowieka została wezwana do zajęcia się kwestiami naruszeń praw człowieka, z którymi borykają się osoby interpłciowe, oraz do zajęcia się pierwotnymi przyczynami tych problemów. Ponadto pilnie wezwano rządy do „ochrony autonomii osób interpłciowych dorosłych i dzieci, ich praw do zdrowia oraz integralności fizycznej i psychicznej, tak aby żyły one wolne od przemocy i szkodliwych praktyk”.