Przejdź do treści

This is intersex!

Thisisintersex.org to strona internetowa stworzona przez NNID prezentująca perspektywę uwzględniającą prawa człowieka osób interpłciowych, mówiąca o byciu osobą interpłciową w Europie i o problemach, z którymi osoby interpłciowe zmagają się na co dzień. Celem strony jest poszerzenie wiedzy na temat kwestii praw człowieka osób interpłciowych w Europie, przyczyniając się do nadrzędnego celu, jakim jest osiągnięcie większej akceptacji. Strona jest skierowana do następujących grup:  osób interpłciowych, rodziców osób interpłciowych, mediów, decydentów i ogółu społeczeństwa.