Przejdź do treści

Badanie sytuacji osób interpłciowych w UE – weź udział!

Do wszystkich osób interpłciowych* i rodziców osób interpłciowych w UE! 

Komisja Europejska chce z Państwem porozmawiać, aby zrozumieć status społeczno-ekonomiczny osób interpłciowych/ osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi w społeczeństwie oraz związek między inkluzywnymi działaniami legislacyjnymi, medycznymi i innymi środkami politycznymi dotyczącymi osób interpłciowych a ich dobrostanem.

Chcielibyśmy zbadać między innymi doświadczenia związane z dorastaniem, systemem opieki zdrowotnej, edukacją, zatrudnieniem i późniejszym życiem.

Jeśli chcielibyście Państwo wziąć udział w badaniu, proponujemy dwie opcje:

rozmowa (telefoniczna lub poprzez Microsoft Teams)
* Jeśli chcielibyście Państwo umówić się na rozmowę, przyślijcie e-mail na adres intersexeu@icf.com
* Prosimy o podanie imienia i nazwiska, informację czy macie Państwo ukończone 18 lat i jaki preferujecie język – także po polsku!) oraz czy jesteście Państwo osobą interpłciową, czy rodzicem dziecka interpłciowego.

uzupełniające konsultacje online, które pozwolą zrozumieć różne aspekty życia osób interpłciowych.
* Jeśli chcielibyście Państwo udzielić odpowiedzi w ramach konsultacji online, prosimy kliknąć tutaj
* Wypełnienie ankiety powinno zająć od 40 do 60 minut.
* Konsultacje dostępne są w języku angielskim, włoskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, polskim, rumuńskim, węgierskim lub bułgarskim.

Poufność jest dla nas bardzo ważna. Informacje, które przekażecie Państwo zespołowi badawczemu, będą traktowane jako ściśle poufne, a Komisja Europejska otrzyma jedynie dane zanonimizowane niepozwalające na identyfikację osób.

W badaniu można brać udział do końca grudnia 2022.