Przejdź do treści

Stacja Interakcja – podcast o interpłciowości.

Zapraszamy do słuchania naszego podcastu! 

Stacja Interakcja to podcast o interpłciowości/zróżnicowanych cechach płciowych i doświadczeniach osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi i ich bliskich.

Podcast jest adresowany do wszystkich, którzy chcą lepiej rozumieć doświadczenia związane z interpłciowością. 

Aktualnie podcast dostępny jest na platformie Spotify, Apple PodcastsOvercast a wkrótce także na innych platformach podcastowych! Do usłyszenia! 

Podcast jest częścią projektu “Spotkajmy się! Od interakcji i emancypacji po równość”, prowadzonego we współpracy z Kampanią Przeciw Homofobii. Projekt jest realizowany dzięki dotacji z programu Aktywni Obywatele — Fundusz Krajowy, finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.