Przejdź do treści

Historyczna Rezolucja ONZ na Rzecz Ochrony Praw Osób ze Zróżnicowanymi Cechami Płciowymi.

Genewa, 4 kwietnia 2024 – dziś głosami przedstawicieli i przedstawicielek 24 państw, przyjęto historyczną rezolucję Organizacji Narodów Zjednoczonych. Rezolucja ma na celu ochronę praw osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi.

Dokument, przedstawiony przez Finlandię, RPA, Chile i Australię, zachęca państwa do „pracy nad realizacją prawa do najwyższego możliwego standardu zdrowia fizycznego i psychicznego” dla osób interpłciowych. Rezolucja wzywa również Biuro Wysokiego Komisarza do przygotowania raportu, który będzie omawiany na Radzie Praw Człowieka we wrześniu 2025 r. Raport ten ma badać „dyskryminujące prawa i polityki, akty przemocy i szkodliwe praktyki we wszystkich regionach świata”. A także przyglądać się „najlepszym praktykom, w tym ochronie prawnej i środkom zaradczym” wobec osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi.

To ważny moment także dla osób interpłciowych w Polsce! Otwiera nowe możliwości i daje nadzieję na poprawę sytuacji prawnej oraz społecznej.

Zachęcamy do śledzenia naszych bieżących działań na naszym fanpage’u Facebook. A więcej informacji oraz merytoryczną wiedzę znajdziesz w zakładce BAZA WIEDZY.