Przejdź do treści

Napisz do nas!  Jeśli znajdujesz się w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz natychmiastowego wsparcia, poniżej umieszczamy numery telefonów zaufania innych organizacji.

  Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę: 116 111

  Telefon zaufania dla dorosłych: 116 123 (codziennie od 14.00 do 22.00)

  Telefon edukatorów seksualnych „Ponton”: 22 635 93 92 (piątki od 16.00 do 20.00)

  Telefon dla rodziców, opiekunów i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci: 800 100 100

  Całodobowa infolinia dla dzieci, młodzieży, rodziców i opiekunów: 800 080 222

  W razie zagrożenia życia dzwoń na 112

  Adres do korespondencji:

  Fundacja Interakcja

  Ul. Św. Filipa 23/4 

  31-150 Kraków