Przejdź do treści

SŁOWNICTWO

Mówiąc czy pisząc o interpłciowości kluczowa jest odpowiednia terminologia.

Ważne, aby treści odnoszące się do osób interpłciowych zawierały odpowiednie słownictwo, a nie bazowały na przestarzałym i krzywdzącym języku. W języku polskim dopiero kształtujemy słownictwo, które nie patologizuje interpłciowości. Poniżej zamieszczamy tabelkę, zawierającą wypracowane przez nas do tej pory słownictwo:

Polski

Nie! Tak!

zaburzenia rozwoju płciowego1

hermafrodytyzm2

obojnactwo3

niezgodności w cechach płciowych

interseksualizm 4

osoby interseksualne5

interpłciowość

zróżnicowane cechy płciowe

zróżnicowany rozwój płciowy

nietypowe cechy płciowe

interpłciowość

osoby interpłciowe

płeć biologiczna

cechy płciowe

zestaw cech płciowych

jej / jego płeć przy narodzinach była niejednoznaczna

niejednoznaczne narządy płciowe

mieszane narządy płciowe

urodził lub urodziła się z nietypowymi genitaliami

nietypowe narządy płciowe

nietypowe narządy płciowe

urodził lub urodziła się jako kobieta i mężczyzna naraz

urodził lub urodziła się jako osoba interpłciowa

urodził lub urodziła się z nietypowymi cechami płciowymi

żeńskie chromosomy

męskie chromosomy

chromosomy XX

chromosomy XY

hormony żeńskie

hormony męskie

estrogen

testosteron i androgeny

urodził się jako chłopiec

urodziła się jako dziewczynka

płeć oznaczona przy narodzinach była jako męska

płeć oznaczona przy narodzinach była jako żeńska

genitalia męskie

genitalia żeńskie

penis

wagina

gonada obojnacza

gonada o utkaniu mieszanym

obie płcie

różne płcie

Jak to jest być osobą interpłciową?

Jakie jest Twoje doświadczenie interplciowosci?
(każde doświadczenie osoby inter będzie różne, nie ma dwóch takich samych, starajmy się nie generalizować)

Jak się dowiedziałaś, że coś dzieje się nie tak? (sugeruje coś negatywnego)

Jak się Pani dowiedziała, że…

… jest pani osobą interpłciową?

… ma pani cechy interpłciowe/zróżnicowane cechy płciowe?

… że jest pani trochę inna niż inne dziewczynki czy kobiety?

operacja zmiany płci

operacja korekty płci

tzw. operacja “normalizująca”

operacja na narządach płciowych

u normalnych, normalnie zbudowanych, dziewczynek…

normalnie…

anomalia

u typowych/typowo zbudowanych/endopłciowych dziewczynek…

 

zazwyczaj…

nietypowy/nietypowa

English

No! Yes!

disorders of sex development (DSD)1

hermaphrodite2

intersex

intersex traits

intersex variations

intersex bodies

variations of sex characteristics (VSC)

diverse sex development

biological sex

biological gender

sex traits

born with ambiguous genitalia

born with genitalia outside of the typical male / female binary

born with atypical genitals

born both a man and a woman

born intersex

born with intersex traits

born with variations of sex characteristics

born with different sex traits

born with diverse sex traits

female chromosomes

male chromosomes

XX chromosomes

XY chromosomes

female hormone

male hormones

estrogen

testosteron and androgens

born a boy

born a girl

assigned male at birth

assigned female at birth

male genitalia

female genitalia

penis

vagina

ovotestes

both sexes / genders

different sexes / genders

What it’s like to be intersex ?

What is your intersex experience?

1 PL: Termin ten jest kontrowersyjny i patologizujący, i chociaż niektórzy zwolennicy zdecydowali się zastąpić „zaburzenia” „różnicami”, społeczność osób ze zróżnicowanymi cechami płciowymi przeszła w kierunku niemal wyłącznego używania terminu „interpłciowość” i całkowicie odeszła od stosowania „zaburzenia rozwoju płciowego”. Jednak niektóre osoby urodzone z cechami interpłciowymi mogą posługiwać się z tą terminologią opisując własne osobiste doświadczenia. Fundacja Interakcja szanuje indywidualną tożsamość i wybór terminologii. ENG: However, this term is controversial and pathologizing, and while some advocates have opted to replace “disorders” with “differences” or „diverse” the intersex community has moved toward nearly exclusive use of the term “intersex” and away from “disorder of sex development” or “DSD” entirely. However, some people born with intersex traits may identify with DSD language. It is important to honor individual choice around terminology and identity when describing their own personal experience.

2 3 Określenie przestarzałe, nierzetelne i uważane za obraźliwe.

4 5 Termin intereksualizm czy osoby interseksulane wynika z nieprawidłowego tłumaczenia słowa sex z języka angielskiego, gdzie oznacza ono nie tylko akt intymny, ale również płeć biologiczną. Zróżnicowane cechy płciowe dotyczą biologii a nie orientacji seksulanej. Dlatego też interpłciowość jest prawidłowym odpowiednikem słowa intersex.

Jak opisać fakt, że ktoś jest osobą interpłciową?

Np. Zosia…
— jest osobą interpłciową
— urodziła się ze zróżnicowanymi cechami płciowymi
— ma doświadczenie interpłciowości

Albo…
— Osoby interpłciowe…
— Osoby ze zróżnicowanymi cechami płciowymi…