Przejdź do treści

Dzień Wiedzy o Interpłciowości 2022!


Z okazji Dnia Wiedzy o Interpłciowości przedstawiamy Państwu polską wersję językową podręcznika oraz towarzyszącej mu listę kontrolnej. Jest to jedno z naszych działań mających na celu budowanie świadomości na temat naruszania praw człowieka osób interpłciowych i abyśmy mogli wspólnie pracować nad zapewnieniem ochrony wszystkim osobom na podstawie ich cech płciowych, w tym osobom najbardziej narażonym na naruszenia i nadużycia.

Podręcznik w wersji polsko języcznej można pobrać TUTAJ

Listę kontrolną w wersji polsko języcznej można pobrać TUTAJ.

Podręcznik i towarzyszące mu publikacje wydane zostały oryginalnie przez OII Europe w języku angielskim Załącznik (wersja anglojęzyczna) znajduję się na stronie OII Europe i można go pobrać TUTAJ.