Przejdź do treści

Rekomendacje ECRI dotyczące osób interpłciowych dla Polski.

Wczoraj 18.09 ECRI opublikowała raport i rekomendacje dotyczące Polski. 
Fundacja Interakcja złożyła raport dotyczący sytuacji osób interpłciowych oraz spotkaliśmy się z Komisją podczas jej wizyty w Polsce w październiku 2022 roku. 

Cieszymy się, że ECRI uwzględniła w swych rekomendacjach kwestię osób interpłciowych poprzez rekomendowane przez nas podejście tzn. ochronę przed mową nienawiści i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na cechy płciowe oraz wprowadzenie zakazu tzw. zabiegów normalizujących tak, aby umożliwić młodym osobom interpłciowym podejmowanie samodzielnej i świadomej decyzji na podstawie pełni informacji zgodnie z prawem do samostanowienia.

Link do PDF raportu i rekomendacji (w języku angielskim)